ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΟ 30-31 Μαϊου 2020
ΑΤΟΜΙΚΟ 15-16 Ιουνίου 2020

Αποτελέσματα Ατομικού

Τα αποτελέσματα ανά τάξη είναι διαθέσιμη πατώντας το όνομα της τάξης: